Skip to main content

30 november, 2023
by Europi Property Group

CityBees kontorsfastigheter i Düsseldorf och Barcelona erhåller DGNB Platinum- respektive BREEAM Excellent-certifiering, i linje med Europis åtagande att investera i en hållbar byggd miljö

Europi Property Group har miljöcertifierat två kontorsfastigheter i sin pan-europeiska portfölj för framtidens kontor, ”CityBee” . Efter investeringar i fastigheterna har tredjepartscertifieringar genomförts enligt globalt erkända standarder.

Europi grundades utifrån principen att investerare har ett ansvar att förbättra den byggda miljön för alla intressenter. Hållbarhet har därför alltid varit en integrerad del av Europis kärnvärden och investeringsstrategi Europi arbetar kontinuerligt med att minska miljöpåverkan från koncernens verksamhet, med särskilt fokus på att minska koldioxidavtrycket och öka energieffektiviteten, samt att öka andelen förnybar energi. Eftersom 28% av de globala

energirelaterade koldioxidutsläppen härrör från energi som behövs för att värma, kyla och driva fastigheter, är investeringar för att minska den konsumtionen avgörande för att nå de mål som satts upp i Parisavtalet och begränsa den globala uppvärmningen. I Tyskland har Europi i nära samarbete med lokala partnern Silverton genomfört viktiga investeringar i Silizium, en 15 400 kvm stor kontorsfastighet i Düsseldorf. När fastigheten förvärvades 2022 var den certifierad enligt DGNB Silver I Tyskland har Europi i nära samarbete med lokala partnern Silverton genomfört viktiga investeringar i Silizium, en 15 400 kvm stor kontorsfastighet i Düsseldorf. När fastigheten förvärvades 2022 var den certifierad enligt DGNB Silver Förbättringarna i fastigheten förväntas minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen med minst 18%, och avsevärt minska driftskostnaderna för hyresgästen.

I Spanien har stora uppgraderingar genomförts i Esplugues 225, en 9 500 kvm stor kontorsbyggnad i Barcelona, i nära samarbete med lokala partnern Kefren Capital Real Estate Fastigheten förvärvades 2021 utan några miljöcertifieringar på plats. Sedan förvärvet har investeringar gjorts för att minska resursförbrukningen, inklusive uppgradering av BMS, installation av LED-belysning i hela fastigheten, implementation av en rad olika initiativ för att minska vattenförbrukningen samt installation av laddningsstationer för elbilar och cykelförvaring. Efter dessa investeringar har fastigheten certifierats som ”BREEAM Excellent”, den näst högsta BREEAM-certifieringen. Efter att arbetet slutförts har man redan kunnat se en betydande minskning av energiförbrukningen, med en minskning av kWh-förbrukningen med ca 30% jämfört med motsvarande period 2022.

Jonathan Willén, VD för Europi Property Group, kommenterar:

”Hållbarhet har varit ett centralt fokus för Europi sedan bolaget grundades 2019 och vi har alltid strävat efter att maximera positiv impact i våra investeringar. I det sammanhanget är vi nöjda med de senaste certifieringsuppgraderingarna i Silizium och Esplugues 225, och vi är stolta över att 63% av CityBees fastigheter nu är miljöcertifierade enligt en hög standard, med de återstående fastigheterna i process för att certifieras. Framtidens kontor är gröna, hållbara och fokuserade på hyresgästernas upplevelse – vi ser till att alla våra fastigheter är framtidssäkrade i detta avseende.”

 

James Tootell, Asset Management Director på Europi Property Group, tillägger:

”De här certifieringarna är en bekräftelse på att vi fokuserar våra investeringar på initiativ som ger en verklig och mätbar effekt genom att minska energiförbrukningen och koldioxidavtrycket i våra fastigheter. Vi är stolta över att ha arbetat proaktivt med våra lokala partners för att uppnå dessa viktiga mål. Det finns en fortsatt stark efterfrågan på hållbara arbetsplatser i bra lägen, och vi kommer att fortsätta att investera i CityBee-portföljen för att säkerställa att vi uppfyller kraven från framåtblickande företag.”

Share this article