Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 10 januari, 2022

Den här Integritetspolicyn beskriver Vår policy och Våra förfaranden för insamling, användning och utlämnande av Din information när Du använder Tjänsten och informerar Dig om Dina rättigheter till sekretess och hur lagen skyddar Dig.
Vi använder Dina Personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra Tjänsten. Genom att använda Tjänsten godkänner Du insamling och användning av information i enlighet med denna Integritetspolicy.

I denna Integritetspolicy:

Tolkning
De ord vars begynnelsebokstav är versaler har betydelser som definieras enligt nedan. Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller plural.

Definitioner
I denna Integritetspolicy:

 • Konto avser ett unikt konto som skapats för Dig för att få tillgång till Vår Tjänst eller delar av Vår Tjänst.
 • Bolaget (som i detta avtal kallas antingen ”Bolaget”, ”Vi”, ”Oss” eller ”Vår”) avser Europi Property Group AB, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53, Stockholm.
 • Cookies är små filer som placeras på Din dator, mobila enhet eller annan enhet av en webbplats och som bland annat innehåller information om Din webbhistorik på den webbplatsen.
 • Country avser Sverige
 • Enhet avser varje enhet som kan få tillgång till Tjänsten, t.ex. en dator, en mobiltelefon eller en digital surfplatta.
 • Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar person.
 • Tjänsten avser hemsidan.
 • Tjänsteleverantör : varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifter för Bolagets räkning. Med detta avses tredjeparts-företag eller personer som är anställda av Bolaget för att facilitera Tjänsten, tillhandahålla Tjänsten å Bolagets vägnar, utföra tjänster som är relaterade till Tjänsten eller hjälpa Bolaget att analysera hur Tjänsten används.
 • Användardata avser data som samlas in automatiskt, antingen genom användning av Tjänsten eller från själva Tjänstens infrastruktur (t.ex. längden på ett sidbesök).
 • Hemsidan avser Europi, som nås på https://www.europi.se
 • Du avser personen som använder Tjänsten, eller det Bolag eller annan juridisk enhet för vars räkning en sådan person använder Tjänsten, beroende på vad som är tillämpligt.

Insamling och Användning av Dina Personuppgifter

Typer av Insamlad Data

Personuppgifter
När Du använder Vår Tjänst kan Vi komma att be Dig att ge Oss viss information som kan användas för att kontakta eller identifiera Dig. Information som kan användas för att identifiera personer kan inkludera, men är inte begränsad till:

 • E-postadress
 • För- och efternamn
 • Telefonnummer
 • Användardata

Användardata
Användardata samlas in automatiskt när Du använder Tjänsten.
Användardata kan innehålla information som Din Enhets Internet Protokoll-adress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, de sidor i Vår Tjänst som Du besöker, tid och datum för Ditt besök, den tid Du spenderar på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

När Du får tillgång till Tjänsten via en mobil enhet kan Vi komma att samla in viss information automatiskt, inklusive, men inte begränsat till, den typ av mobil enhet Du använder, Ditt unika ID för mobil enhet, Din mobila enhets IP-adress, Ditt mobila operativsystem, den typ av mobil webbläsare Du använder, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

Vi kan också samla in information som Din webbläsare skickar när Du besöker Vår Tjänst eller när Du får tillgång till Tjänsten med eller via en mobil enhet.

Spårningsteknik och Cookies
Vi använder Cookies och liknande spårningsteknik för att spåra aktiviteten på Vår Tjänst och lagra viss information. Spårningsteknik som används är beacons, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera Vår Tjänst. De tekniker som Vi använder kan inkludera:

 • Cookies eller Browser Cookies. En Cookie är en liten fil som placeras på Din enhet. Du kan instruera Din webbläsare att vägra alla Cookies eller att indikera när en Cookie skickas. Om Du inte accepterar Cookies kan det dock hända att Du inte kan använda vissa delar av Vår Tjänst. Om Du inte har justerat Din webbläsarinställning så att den vägrar Cookies kan vår Tjänst använda Cookies.
 • Flash Cookies. Vissa funktioner i Vår Tjänst kan använda lokalt lagrade objekt (eller Flash Cookies) för att samla in och lagra information om Dina preferenser eller Din aktivitet på Vår Tjänst. Flash Cookies hanteras inte av samma webbläsarinställningar som de som används för Browser Cookies. För mer information om hur Du kan radera Flash Cookies, läs ”Var kan jag ändra inställningarna för att inaktivera eller radera lokalt delade objekt?” på https://helpx.adobe.com
 • Web Beacons. Vissa delar av Vår Tjänst och Våra e-postmeddelanden kan innehålla små elektroniska filer som kallas web beacons (även kallade clear gifs, pixeltaggar och single-pixel gifs) som gör det möjligt för Bolaget att t.ex. räkna användare som har besökt dessa sidor eller öppnat ett e-postmeddelande och för annan relaterad webbplatsstatistik (t.ex. för att registrera populariteten av ett visst avsnitt och för att verifiera system- och serverintegritet).

Cookies kan vara ”Permanenta” eller ”Sessionscookies”. Vi använder både Sessionscookies och Permanenta Cookies för de ändamål som anges nedan:

Vi använder både Sessionscookies och Permanenta Cookies för de ändamål som anges nedan:

Nödvändiga / Essentiella Cookies

 • Typ: Sessionscookies
 • Administreras av: Oss
 • Syfte: Dessa cookies är nödvändiga för att ge Dig de tjänster som finns tillgängliga på Hemsidan och för att Du ska kunna använda vissa av dess funktioner. De hjälper till att autentisera användare och förhindra bedräglig användning av användarkonton. Utan dessa Cookies kan de tjänster som Du har bett om inte tillhandahållas, och Vi använder dessa Cookies endast för att tillhandahålla Dig dessa tjänster.

Cookies Policy / Notice Acceptance Cookies

 • Typ: Permanenta Cookies
 • Administreras av: Oss
 • Syfte: Dessa Cookies identifierar om användarna har accepterat användningen av Cookies på Hemsidan

Funktionscookies

 • Typ: Permanenta Cookies
 • Administreras av: Oss
 • Syfte: Dessa Cookies är nödvändiga för att tillhandahålla Dig de tjänster som finns tillgängliga på webbplatsen och för att Du ska kunna använda vissa av dess funktioner. Syftet med dessa Cookies är att ge Dig en mer personlig upplevelse och undvika att Du måste ange dina inställningar på nytt varje gång Du använder Hemsidan.

För mer information om de Cookies som Vi använder och Dina valmöjligheter när det gäller cookies, se vår Cookies Policy eller det här avsnittet om Cookies i vår Integritetspolicy.

Användning av Dina Personuppgifter

Bolaget kan använda Personuppgifter för följande ändamål:

För att tillhandahålla och underhålla Vår Tjänst, inklusive för att övervaka användningen av Vår Tjänst.
För att kontakta Dig: För att kontakta Dig via e-post, telefonsamtal, SMS eller andra motsvarande former av elektronisk kommunikation.
För att hantera Dina förfrågningar: För att ta hand om och hantera Dina förfrågningar till Oss.
For övriga syften: Vi kan komma att använda Din information för andra ändamål, t.ex. dataanalys, identifiering av användningstrender, fastställande av effektiviteten hos Våra reklamkampanjer och för att utvärdera och förbättra Vår Tjänst, Våra produkter, tjänster, marknadsföring och Din upplevelse.

Vi kan komma att dela Dina Personuppgifter i följande situationer:

 • Med tjänsteleverantörer: Vi kan komma att dela Dina Personuppgifter med tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av Vår Tjänst och för att kontakta Dig.
 • Vid bolagsöverlåtelser: Vi kan komma att dela eller överföra Dina Personuppgifter i samband med eller under förhandlingar om en fusion, försäljning av Bolagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar av Vår verksamhet till ett annat bolag.
 • Med närstående bolag: Vi kan komma att dela Din information med våra närstående bolag och kommer då att kräva att dessa bolag respekterar denna Integritetspolicy. Närstående bolag inkluderar Vårt moderbolag och alla andra dotterbolag, joint venture-partners eller andra bolag som vi kontrollerar eller som står under gemensam kontroll med Oss.
 • Med affärspartners: Vi kan komma att dela Din information med Våra affärspartners för att erbjuda Dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.
 • Med andra användare: när Du delar med Dig av Personuppgifter eller på annat sätt interagerar med andra användare i de offentliga områdena kan sådan information ses av alla användare och kan spridas offentligt utanför.
 • Med Ditt samtycke: Vi kan komma att föra vidare Dina Personuppgifter för andra ändamål med Ditt samtycke.

Lagring av Dina Personuppgifter

Bolaget kommer att behålla Dina Personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna Integritetspolicy. Vi kommer att behålla och använda Dina Personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla Våra rättsliga skyldigheter (till exempel om Vi måste behålla Dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och upprätthålla Våra juridiska avtal och policies.
Bolaget kommer också att behålla användardata för interna analysändamål. Användardata sparas i allmänhet under en kortare tidsperiod, utom när denna data används för att stärka säkerheten eller förbättra funktionaliteten hos Vår Tjänst, eller om Vi är juridiskt skyldiga att spara denna data under längre tidsperioder.

Överföring av Dina Personuppgifter

Din information, inklusive Personuppgifter, behandlas på Bolagets kontor och på alla andra platser där de parter som är involverade i behandlingen finns. Det innebär att denna information kan överföras till – och underhållas på – datorer som finns utanför Din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från dem i Din jurisdiktion.

Ditt samtycke till denna Integritetspolicy som följs av att Du skickar sådan information utgör Ditt samtycke till denna överföring.

Bolaget kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att Dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna Integritetspolicy och ingen överföring av Dina Personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns lämpliga kontroller på plats, inklusive gällande säkerheten för Dina uppgifter och annan personlig information.

Utlämnande av Dina Personuppgifter

Bolagsöverlåtelser
Om Bolaget deltar i en fusion, ett förvärv eller en försäljning av tillgångar kan Dina Personuppgifter komma att överföras. Vi kommer att meddela detta innan Dina Personuppgifter överförs och blir föremål för en annan Integritetspolicy.

Brottsbekämpning
Under vissa omständigheter kan Bolaget vara skyldigt att lämna ut Dina Personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en statlig myndighet).

Andra rättsliga krav
Bolaget kan komma att föra vidare Dina Personuppgifter, i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig, för att:

 • Uppfylla en rättslig förpliktelse
 • Skydda och försvara Bolagets rättigheter eller egendom
 • Förebygga eller utreda eventuella oegentligheter i samband med Tjänsten
 • Skydda den personliga säkerheten för användarna av tjänsten eller allmänheten
 • Skydda sig mot juridiskt ansvar

Säkerhet för Dina Personuppgifter
Säkerheten för Dina Personuppgifter är viktig för Oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod via Internet eller elektronisk lagring är 100% säker. Även om Vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla metoder för att skydda Dina Personuppgifter kan Vi inte garantera absolut säkerhet.

Barns Integritet

Vår Tjänst riktar sig inte till personer under 13 år. Vi samlar inte medvetet in Personuppgifter från personer under 13 år. Om Du är förälder eller vårdnadshavare och känner till att Ditt barn har lämnat Personuppgifter till Oss, vänligen kontakta Oss. Om Vi blir medvetna om att Vi har samlat in Personuppgifter från någon under 13 år utan att verifiera föräldrarnas samtycke, vidtar Vi åtgärder för att ta bort den informationen från Våra servrar.

Om Vi måste förlita oss på samtycke som rättslig grund för att behandla Din information och Ditt land kräver samtycke från en förälder, kan Vi kräva Din förälders samtycke innan Vi samlar in och använder den informationen.

Länkar till Andra Hemsidor

Vår Tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av Oss. Om Du klickar på en länk från en tredje part kommer Du att hänvisas till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att Du granskar Integritetspolicyn för varje webbplats Du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, Integritetspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Ändringar i Denna Integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera Vår Integritetspolicy emellanåt. Vi kommer att meddela Dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya Integritetspolicyn på den här sidan.

Vi kommer att informera Dig via e-post och/eller ett tydligt meddelande på Vår Tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdatera datumet ”Senast uppdaterad” högst upp i denna Integritetspolicy.
Du rekommenderas att regelbundet läsa igenom denna Integritetspolicy för att se om den har ändrats. Ändringar i denna Integritetspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida.

Kontakta Oss

Om Du har några frågor om denna Integritetspolicy kan Du kontakta Oss på info@europi.se