Investeringsstrategi

Europi fokuserar på att uppnå högre riskjusterad avkastning och samtidigt skapa en varaktig positiv impact.

Vi investerar i marknader med starka underliggande makrofaktorer och tillväxtpotential Inom varje investeringstema, liksom på bolagsnivå, har vi stort fokus på hållbarhet och teknologi och söker hela tiden nya sätt att skapa värde för alla intressenter.

4

Aktiva investeringsteman

€500M

Genomförda transaktioner i Europa

5

Europeiska länder

Hållbarhet är
en central del i
vår investeringsstrategi

Investeringsteman

CityBee
Value-add kontorsstrategi i europeiska innovationsstäder

Ecologis
Value-add logistikstrategi i Portugal

Noterade Fastighetsbolag & Special Situations
Investeringar i noterade bolag och special situations

PropTech
Investeringsstrategi PropTech